Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Om Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er det korte navnet på Lov og virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og trådte i kraft i Norge 1. juli 2022.

Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

En viktig del av kravene i Åpenhetsloven er kravet om å gjennomføre aktsomhetsvurdering knyttet til leverandører og underleverandører. Aktsomhetsvurdering handler om å forankre ansvarlighet til topps i virksomheten, kartlegge og vurdere potensielle negative påvirkninger, iverksette egnede tiltak for å stanse, overvåke resultat av tiltak, kommunisere med berørte interessenter og vurdere behov for erstatning der det er nødvendig.

Åpenhetsloven i WoolLand AS

WoolLand er vi opptatt av å være en ansvarlig samfunnsaktør. Vi er klar over at handel med varer og tjenester innebærer ulike typer risiko. Vi har lange relasjoner med de få leverandørene vi har. Vi er opptatt av å ha tett samarbeid, god dialog og en innkjøpsprosess som ikke legger for mye press på leverandørene våre. Alle våre leverandører må signere vår Code of Conduct som er basert på OECDs retningslinjer.

Vi ønsker Åpenhetsloven velkommen og tar forpliktelsen på alvor. Så snart vi ble kjent med den nye loven satte vi i gang arbeid for å sikre at vi som produsent og merkevare lever opp til kravene og forventningene som loven stiller. 

Kontakt oss

Du må være logget inn for å sende dette skjemaet. Hvis du er logget inn og likevel ikke kan sende inn, må du påse at «Ikke spor» er deaktivert i nettleserinnstillingene dine.